Domes sēdē 22. aprīlī, pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu, tika skatīts jautājums par būvju nojaukšanu Bulduros, Meža prospektā 36; tās ir vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas. Domes deputāti neiebilda būvju nojaukšanai.

image

Īpašums Meža prospektā 36 atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas aizsardzības zonā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde Jūrmalas pilsētas domei ir norādījusi, ka piekrīt būvju nojaukšanai.

 

Esošā apbūve Meža prospektā 36 uzskatāma par funkcionāli un estētiski neatbilstošu, un, nojaucot ēkas un realizējot jaunu būvniecību, tiks nodrošināta esošā tirgus funkcija un jauns objekts – ledus halle.

 

Zemesgabalā tā īpašnieks, juridiska persona, ir iecerējis būvēt hokeja halli un atjaunot tirgus paviljonu. Šobrīd ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde, lai noteiktu detalizētus apbūves nosacījumus un izdarītu attiecīgus grozījumus Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā.