Jauni noteikumi par kapsētu darbību un uzturēšanu
Publicēts: ceturtdiena, 11.jūlijs, 2019
Kategorija: Sabiedrība

Domes sēdē 20. jūnijā apstiprināja saistošos noteikumus, kas nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbību un uzturēšanu.

image

Būtiskākās izmaiņas:

  • nomas maksa par kapavietu un kapavietas ierādīšanu iedzīvotājiem kopš 2019. gada 5. marta nav jāmaksā un līdz ar to kapavietas nomas līgums ar “Jūrmalas kapi” nav jāslēdz;
  • maksa noteikta par atsevišķiem pakalpojumiem, kuri nav saistīti ar pirmreizējo zemes ierādīšanu un lietošanu.

 

Maksas pakalpojums ir kapličas noma, zvana zvanīšana bēru ceremonijas norises laikā, teritorijas sagatavošana bēru ceremonijai, izziņas sagatavošana un izsniegšana par apbedījumu, par zemes iecirkņu atkārtotu uzmērīšanu, sadalīšanu vai apvienošanu.

 

Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu uzturēšanas, zemes iecirkņu, kolumbārija piešķiršanas, lietošanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu apsaimniekotāja, zemes iecirkņa lietotāja tiesības un pienākumus.

 

Slokas jaunajā jeb Meža kapsētā atrodas kolumbārijs – īpaši izveidota vieta, kas paredzēta kapsulu ar kremētu mirušo pelniem glabāšanai. Saistošajos noteikumos noteikta kolumbārija nišas piešķiršanas un lietošanas kārtība. Tā nosaka, ka par kolumbārija nišas lietošanu ir jāslēdz līgums ar kapsētas apsaimniekotāju, – tas ir maksas pakalpojums.

Jūrmalas pilsētā kapsētas uztur un apsaimnieko pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi”; tās pārziņā ir piecas kapsētas: Jaundubultu kapsēta Lielupes ielā, Slokas kapsēta Varoņu ielā, Ķemeru kapsēta, Slokas jaunā jeb Meža kapsēta Eduarda Veidenbauma ielā un Beberbeķu kapsēta – to “Jūrmalas kapi” uztur sadarbībā ar Babītes pašvaldību. Ķemeru kapi, Slokas Vecie kapi, Jaundubultu kapi un Beberbeķu kapi jauniem apbedījumiem ir daļēji slēgti – tajos apglabā tikai tad, ja tur ir ģimenes kapavietas.

 

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija saistošie noteikumi Nr.23 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi"

 

Nomas maksa – līdz 2019. gada 5. martam

No 2019. gada 5. marta ikgadējā nomas maksa par kapavietu uzturēšanu nav jāmaksā; nomas maksa jāsamaksā par periodu līdz 2019. gada 5. martam.

Tiem kapavietu nomniekiem, kuri par šo periodu nav samaksājuši, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi” nosūtīs rēķinu. Nomas maksa tiks piemērota proporcionāli par periodu līdz 2019. gada 5. martam.

Savukārt personām, kuras jau ir samaksājušas nomas maksu par visu 2019. gadu, ar iesniegumu jāvēršas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1 (Slokas jaunā jeb Meža kapsēta). Iesniegumā jānorāda bankas konts; “Jūrmalas kapi” veiks pārrēķinu un atmaksās starpību.

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE