SIA “Jūrmalas slimnīca” ir atjaunojusi diagnostikas bloka telpas atbilstīgi mūsdienu prasībām un iegādājusies jaunu, mūsdienīgu datortomogrāfu un digitālo rentgeniekārtu.

image

Izmantojot slimnīcas finanšu līdzekļus, tika atjaunotas diagnostikas bloka tostarp laboratorijas telpas. Savukārt iepriekšminētās medicīnas iekārtas tika iegādātas kopsummā par 828 850 EUR (iesk. PVN 21%), īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētu projektu “SIA “Jūrmalas slimnīca” veselības aprūpes infrastruktūras un pakalpojumu pieejamības uzlabošana” (projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/006.). Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību SIA “Jūrmalas slimnīca” pacientiem, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautiem iedzīvotājiem.

 

Turpinot projektu, slimnīca plāno iegādāties jaunu endoskopu,  kardiotokogrāfu, reanimācijas galdu un citas iekārtas. Jauna endoskopijas iekārta nodrošinās to, ka pakalpojums bez pārtraukumiem būs pieejams gan plānveida, gan akūtiem pacientiem, savukārt moderns kardiotokogrāfs, reanimācijas galds un citas iekārtas sniegs iespēju pilnveidot Dzemdību nodaļas pakalpojumu kvalitāti, jo īpaši jaundzimušo aprūpē.

 

Projekta attiecināmās izmaksas ir 1 100 929 eiro, no kurām 85% ir ERAF finansējums, 9% –  valsts budžeta finansējums un 6% – SIA “Jūrmalas slimnīca” līdzfinansējums; projekta kopējās izmaksas (kopā ar neattiecināmajām izmaksām) ir 1 104 723,63 eiro. Projekta īstenošanas termiņš ir 13 mēneši pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas (14.11.2018.), taču ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.decembrim.

 

Egons Liepiņš, SIA “Jūrmalas slimnīca” valdes priekšsēdētājs: “Arī iepriekšējos gados slimnīca ir ieguldījusi ievērojamus līdzekļus gan telpu atjaunošanā, gan medicīnas iekārtās, lai nodrošinātu arvien augstākas kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumus un komfortablu vidi gan pacientiem, gan slimnīcas personālam. Tagad esam iegādājušies jaunus digitālo rentgeniekārtu un datortomogrāfu. Minētās iekārtas nodrošinās ievērojami augstākas diagnostikas iespējas un palielinās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Tas ir būtiski, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību tādās prioritārajās jomās kā sirds un asinsvadu saslimšana un onkoloģija. Izmeklējumi būs daudz detalizētāki, jo mūsdienīgās tehnoloģijas ļauj iegūt labākas kvalitātes attēlus, kā arī samazināt izmeklējuma laikā saņemtā starojuma devu pacientiem.”

 

SIA “Jūrmalas slimnīca” ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība. Slimnīca ir daudzprofilu un neatliekamās palīdzības ārstniecības iestāde, kurā tiek sniegti veselības aprūpes pakalpojumi pacientiem no visas Latvijas, kā arī ārvalstu pacientiem. Pērn Jūrmalas slimnīcai apritēja 70 gadu.  SIA “Jūrmalas slimnīca” Latvijas Ārstu biedrība  piešķīrusi titulu  “Gada slimnīca 2018”.