Jūrmalā šovasar norisinājās konkurss “Jūrmalas pilsētas skaistākie īpašumi 2019”. Konkursam bija pieteikts gandrīz 30 īpašumu.

image
Attēla autors: Artis Veigurs

Konkursā tiks vērtēts pirmais iespaids teritorijā, dārza zonas plānojums un tā saderība ar būvēm, izvēlēto augu kompozīcijas, zāliena un celiņu plānojums un kvalitāte, atpūtas vietu, mazo arhitektūras formu izvietojums, koku vainagu novērtējums, dārza projekta oriģinalitāte, iekļaušanās apkārtējā vidē u.c. aspekti.

 

Konkursa uzvarētāji

Konkursā “Jūrmalas pilsētas skaistākie īpašumi 2019” par skaistākajiem tika atzīti īpašumi Mežsargu ielā Mellužos, Kauņas ielā Kauguros, Smilšu ielā Majoros, Alejas ielā Ķemeros un bērnudārzs “Austras koks” Tukuma ielā Ķemeros.

 

Individuālās dzīvojamās mājas, kuru ierīkošanā un projektēšanā piedalījušies nozares speciālisti – arhitekti, ainavu arhitekti un dārznieki –, ir labi nolasāms teritorijas funkcionālais zonējums, katrai zonai ir atrasta sava vieta. Ierīkots priekšdārzs, kas atrodas pie mājas ieejas un ir redzams no ielas puses. Šī daļa ir katras mājas un tās saimnieka vizītkarte, un pēc tās rodas pirmais iespaids par dārzu. Tāpat nodalīta atpūtas zona, saimniecības zona un bērnu rotaļu zona. Šajos dārzos ir ļoti pārdomāta un liela augu daudzveidība, kvalitatīvi un interesanti ieseguma materiāli celiņiem un laukumiem. Dārzi veidoti, saglabājot vai nedaudz koriģējot zemes reljefu, kas kopumā rada iespaidu par dārza dabiskumu. Teritorija tiek papildināta ar apgaismes elementiem, vides objektiem un arhitektūras mazajām formām. Šajā kategorijā par labākajiem tika atzīti īpašumi Mežsargu ielā 7A un Kauņas ielā 6; stilistiski tie ir ļoti līdzīgi, līdz ar to bija grūti izvēlēties labāko. Abi izceļas ar rūpīgi koptiem augu stādījumiem, skaidri nolasāmām plānojuma līnijām, individuāla risinājuma dzīvžogu, kas kopumā veido stilistiski vienotu skatu.

 

Dārzos, kuru īpašnieki paši izveidojuši un uztur savu teritoriju, ļoti pamanāma ir augu daudzveidība un to lielais skaits. Īpašnieki var pastāstīt par katru augu – kad tas iestādīts, kā aug un jūtas, kā saimnieks pie tā ticis. Katrs mājas stūrītis ir apaudzēts un papildināts ar vēl kādu nebijušu augu. Šajos dārzos īpaši izceļas pašu darinātie vides objekti – mazi mākslas darbi – un pašu ierīkotas atpūtas vietas. Lai arī pašu veidotie dārzi dažkārt varbūt nav funkcionāli pareizi ierīkoti, tieši tas padara tos atšķirīgus un individuālus. Šajā kategorijā par labākajiem tika atzīti īpašumi Smilšu ielā 10 un Alejas ielā 16. Īpaši jāuzteic nekustamā īpašuma Alejas ielā 16 saimnieces, kuras ir labiekārtojušas un padarījušas daudz skaistāku un sakoptāku ne tikai sava īpašuma teritoriju, bet arī līdzās esošo ielas daļu. Šī sēta Alejas ielā ir kā mazs mākslas darbs ar neskaitāmi daudziem un dažādiem augiem, nelielām silto zemju stila iezīmēm, dažādiem pašu veidotiem vides objektiem, atpūtas vietām un āra virtuvi.

 

Īpašumā Smilšu ielā 10 ir dārzs ar vēsturi. Redzams, ka tajā ieguldīts darbs vairāku gadu garumā, un dārzs ik gadu parāda savu krāšņumu no jauna. Vēsturiskā koka ēka ar stilistiski piemērotiem apstādījumiem, funkcionāli pārdomātu celiņu tīklu un skaisti ierīkotu zālāju ir lielisks paraugs Jūrmalas pilsētas dārziem.

 

“Zaļā klase” bērnudārzā

Izglītības iestāžu grupā tika saņemts tikai viens pieteikums – pirmsskolas izglītības iestāde “Austras koks”. Šeit labi redzamas čaklas rokas un vēlme savu teritoriju labiekārtot un iekopt tā, lai atrasties ārpus telpām būtu interesanti gan bērniem, gan viņu vecākiem. Teritorijā ir izveidota “zaļā klasīte”, kur bērni darbojas paši – sēj, stāda un vēro, kā augi aug un gatavojas. Lai vidi padarītu interesantāku, iestādes darbinieki kopā ar bērniem un vecākiem veido vides objektus, kurus veiksmīgi integrē teritorijā. Apstādījumi ir pārdomāti un kopti. Teritorija ir pietiekami plaša, lai nākotnē būtu iespējas to papildināt ar vēl jauniem apstādījumiem, vides elementiem un bērniem saistošiem funkcionāliem risinājumiem.

 

Paldies visiem dārzu kopējiem par veltīto laiku, spēku un līdzekļiem, kas ieguldīti, lai gādīgi uzturētu un padarītu skaistāku vidi sev apkārt un līdz ar to pilsētu kopumā.