Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jūrmalas biznesa inkubators izsludina uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikties inkubācijas programmai. Pieteikumu pieņemšana būs atvērta līdz 20. martam.

image
Attēla autors: Publicitātes foto

Ar elektronisko parakstu parakstītus pieteikumus var iesūtīt uz liaa@liaa.gov.lv līdz 2020. gada 20. marta plkst. 23:59.

Visus ideju autorus pirms pieteikuma iesniegšanas aicinām iepriekš pieteikties un ierasties uz klātienes konsultāciju LIAA Jūrmalas biznesa inkubatora telpās Piestātnes ielā 11a, Jūrmalā.

 

Pirmsinkubācijas programma ir piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras vēlas novalidēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu laikā tā sniedz dalībniekiem visu nepieciešamo savas biznesa idejas attīstīšanai – aprīkotas darba telpas, mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, seminārus un mācības par dažādām uzņēmējiem saistošām tēmām, kas palīdz risināt viņu biznesa izaicinājumus, kā arī palīdz iegūt vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā.

 

Inkubācijas programmā aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem. Papildus pirmsinkubācijas atbalstam inkubācijas dalībniekam tiek dota iespēja pieteikties līdzfinansējumam ar 50% segumu un līdz EUR 10000 apmērā biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei dažādām pozīcijām, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām, prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. Tāpat iespējams ar 30-50% segumu EUR 5 000 apmēram līdzfinansēt aprīkojuma un izejmateriālu iegādes izmaksu segšanai.

Jaunie uzņēmēji un biznesa ideju autori aicināti apmeklēt Info stundu 25. februārī, plkst. 15.00 Jūrmalā, Piestātnes ielā 11a, LIAA Jūrmalas biznesa inkubatora telpās.
 

Kopš 2016. gada atbalstu inkubācijas programmā ir saņēmuši 20 Jūrmalas uzņēmumi, 52 jūrmalnieki iesaistījušies pirmsinkubācijas programmā. Dalībnieku vidū no Jūrmalas pilsētas ir tādi uzņēmumi kā e-dokumentu vadības sistēma SIA “Lahdes”, kosmētikas ražotājs SIA “Stavro”, online valodu mācību centrs SIA “Skyscool”, laika rindu indeksēšana SIA “Alphavisum”, pārtikas garšvielu pulveru ražotājs SIA “Janisfarm”logopēdu palīgrīks, spēle “Cheeks-up” SIA “Healthlab” u.c.


LIAA biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu, eksportspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai vai idejas attīstīšanai nepieciešamo vidi, kopstrādes telpu, Latvijā lielāko jauno uzņēmēju kopienu, konsultācijām, mācībām, tīklošanās pasākumiem par konkrētiem, specifiskiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un līdzfinansējumu biznesa attīstībai. LIAA biznesa inkubatori ir finansēti ERAF projekta "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros.

 

Papildu informācija:

LIAA Jūrmalas biznesa inkubators

Adrese: Piestātnes iela 11a, Jūrmala

E-pasts: jurmala@liaa.gov.lv

Tālrunis: 62401097

Facebook: facebook.com/LIAAJurmala/

Instagram: instagram.com/liaa.jurmala/

 

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem:
http://inkubatori.magneticlatvia.lv
Par pirmsinkubācijas programmu
Par inkubācijas programmu