Noslēdzies ikgadējais konkurss “Jūrmalas pilsētas skaistākais īpašums”, kurā šogad bija pieteikti 18 īpašumi, kas tika vērtēti četrās grupās.

image

Konkursa mērķis ir veicināt pilsētas sakoptību, izcelt skaistākos īpašumus un pateikties to saimniekiem. Apsekojot konkursam pieteiktos īpašumus, konkursa žūrijas komisija vērtēja pirmo iespaidu par teritoriju kopumā, dārza zonas plānojumu un tā saderību ar būvēm, izvēlēto augu kompozīcijas, zāliena un celiņu plānojumu un kvalitāti, kā arī atpūtas vietu, mazo arhitektūras formu izvietojumu. Vērtēšanā ņemta vērā dārza projekta oriģinalitāte, iekļaušanās apkārtējā vidē u.c. aspekti.

Individuālo dzīvojamo māju grupā konkursam bija pieteikti 12 īpašumi. Konkursa komisija godalgu “Jūrmalas pilsētas skaistākais īpašums 2020” piešķīra četriem īpašniekiem: Oksanai Romanovai Kauņas ielā, Santai Siliņai Mazajā Dzirnavu ielā, Mārtiņam Driekam Pūres ielā un Inesei Kokarei Palangas ielā.

Atzinīgi novērtēti īpašumi, kur pārdomāti veidots teritorijas plānojums, pārdomāti veidoti stādījumi ar daudzgadīgiem, no vecmāmiņu laikiem izlolotiem puķu stādiem, gan neparastiem, eksotiskiem košumkrūmiem. Skaisti dārzi, kas veidoti, saglabājot vai nedaudz koriģējot dabisko zemes reljefu, un rada dabiska dārza iespaidu.

Pateicības raksti par praktiska un krāšņa dārza uzturēšanu, par radošu pieeju Ķemeru ainavas veidošanā, par ieguldījumu sava dārza kopšanā un par labu sākumu skaista dārza izveidē piešķirti deviņiem dārzu īpašniekiem. Šo īpašumu vidū izcēlās dārzi ar pamanāmu augu daudzveidību, pašu saimnieku darinātiem vides objektiem un radoši ierīkotām atpūtas vietām.

 

Daudzdzīvokļu namu grupā godalga piešķirta nama Edinburgas prospektā 79 dārza veidotājiem. Pateicoties divu dzīvokļu īpašnieku iniciatīvai, namu pagalmā izveidotas jaukas atpūtas vietas ar ziedošiem augiem un puķu dobēm un kvalitatīvi iekopts zāliens.

Pateicība par krāšņas puķu domes izveidošanu pie daudzdzīvokļu nama Nometņu ielā 22 piešķirta šī nama iedzīvotājai – stādījumu veidotājai un aprūpētājai.

 

Uzņēmumu teritoriju grupā Jūrmalas pilsētas skaistākā īpašuma gods – SIA “Raiņa sēta” īpašumam Poruka prospektā 61, kur atjaunotās vēsturiskās koka ēkas apvienotas ar stilistiski piemērotiem apstādījumiem un funkcionāli pārdomātu celiņu tīklu. 

Pateicības raksts par teritorijas izdaiļošanu ar ziedošiem augiem piešķirts tirdzniecības centram “Liedags” Ventspils šosejā 32, kas ir labs piemērs tam, ka arī pie lielveikaliem nelielās platībās ir iespējams izveidot gaumīgus un pārdomātus stādījumus.

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību grupā godalgu saņēma pirmsskolas izglītības iestāde “Austras koks”. Iestādes teritorija ir labiekārtota un prasmīgi iekopta, tajā atrodas pašu spēkiem darināti vides objekti un izveidota “zaļā klasīte” bērniem, kur apgūt pirmās iemaņas augu audzēšanā.

 

Konkursam pieteiktos īpašumus vērtēja konkursa žūrijas komisija, kuras sastāvā bija: domes priekšsēdētāja vietniece Rita Sproģe, Pilsētplānošanas nodaļas ainavu arhitekte Inga Tramdaha, Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja Zanda Sapronova, galvenā dārzniece Ingrīda Griķe un Pilsētplānošanas nodaļas galvenā arhitekte Dace Briede.

 

Konkursa dalībnieku veikums – sakoptie īpašumi – ik gadu ir iedvesmas avots arī citiem. Paldies visiem dārzu kopējiem par veltīto laiku, spēku un ieguldītajiem līdzekļiem, veidojot skaistāku savu mājas vietu un līdz ar to arī pilsētvidi kopumā!