Sācies iedzīvotāju balsojums konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”. Iepazīties ar pašvaldībās paveikto un balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību var vietnē www.vietagimenei.lv līdz 12. novembrim.

image

Attēlā: Par konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” 2018.gadā saņemto speciālo balvu – 4000 eiro –

ar Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējumu pludmalē pie Rožu ielas ir uzstādītas sešvietīgas šūpoles.

 

Lai nobalsotu par Jūrmalu, vietnes www.vietagimenei.lv sadaļā “Pašvaldības” jāizvēlas Rīgas reģions, Jūrmalas pilsēta. Ar savu balsojumu palīdzēsim Jūrmalai iegūt balvu arī šogad!

 

Konkursu rīko Sabiedrības integrācijas fonds, lai noteiktu un apbalvotu tās Latvijas pašvaldības, kas šogad sniegušas lielāko atbalstu ģimenēm ar bērniem un nodrošinājušas piemērotu vidi.

 

Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” noris trīs kārtās un paredz izvērtēt visu 119 Latvijas pašvaldību darbu ģimenēm draudzīgas vides veidošanā. Pašvaldību vērtējums sastāv no iedzīvotāju balsojuma, pašvaldību līdzdalības konkursa informatīvajā kampaņā, kā arī no vērtēšanas komisijas iegūtajiem datiem par novadiem, tostarp par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem.

 

Šobrīd noris konkursa pirmā kārta, kurā vērtējumu veido četras daļas – administratīvo datu vērtējums, dzimstības un migrācijas saldo datu vērtējums, iedzīvotāju balsojums un pašvaldību iesaiste konkursa informatīvajā kampaņā. Konkursa otrajā kārtā tiks novērtēti pašvaldības īstenotie atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem un ģimeniskas vides nodrošināšanai. Trešajā, noslēdzošajā, kārtā vērtēšanas komisija vizītēs iepazīsies ar 10 finālistēm – visaugstāko novērtējumu saņēmušajām pašvaldībām (ar divām katrā plānošanas reģionu pašvaldību grupā).

 

Uzvarētāji tiks noteikti piecu plānošanas reģionu pašvaldību grupās, piešķirot nominācijas “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020”, galveno balvu saņems nominants “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2020”. Kopējais konkursa naudas balvu fonds ir 100 000 EUR, kas tiek piešķirts jaunu vai esošo atbalsta pasākumu ģimenēm ar bērniem attīstīšanai pašvaldībās.

 

Ģimenēm ar bērniem labvēlīga vide

Jūrmalas pilsētā ir viena no labākajām sociālā atbalsta sistēmām valstī. Jūrmalas pilsētā ģimenēm ar bērniem ir nodrošināts plašs atbalsts: veselību veicinošu pasākumu komplekss topošajām māmiņām; jaundzimušā pabalsts 500 eiro apmērā; pabalsts, bērnam uzsākot mācības 1. klasē; naudas balvas skolēniem par izciliem sasniegumiem mācību priekšmetos un olimpiādēs līdz 250 eiro apmērā; bezmaksas sabiedriskais transports un skolēnu autobusi drošai nokļūšanai uz skolu; bezmaksas ēdināšana bērnudārzos un visiem skolēniem līdz 12. klasei un citi atbalsta veidi.

 

Daudzbērnu ģimenēm pašvaldība nodrošina apmaksātas kultūras un sporta pasākumu biļetes katram ģimenes loceklim līdz 20 eiro gadā, pabalstu skolas piederumu iegādei līdz 50 eiro un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi zemei 90% un ēkām 50% apmērā.

 

Atpūta un izglītība

Jūrmalā ir 65 atpūtas laukumi, aprīkoti ar rotaļu un sporta ierīcēm, piemēroti atpūtai, pastaigām, rotaļām un fiziskām aktivitātēm ģimenēm ar bērniem. Tie iekārtoti pilsētas parkos, pludmalē pie jūras un pie Lielupes, kā arī daudzdzīvokļu namu iekšpagalmos.

 

Jūrmalā tiek sakārtotas un modernizētas izglītības iestādes, radot labvēlīgu vidi izglītības ieguvei – pabeigti renovācijas darbi Jaundubultu vidusskolas un Kauguru vidusskolas ēkās, pēc pārbūves atklāts atjaunotais Jūrmalas Sporta skolas peldbaseins, drīzumā tiks pabeigta Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve. Vēl šogad plānots sākt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un Lielupes pamatskolas ēku pārbūvi un jaunas sporta zāles būvniecību.

 

Plašas profesionālās un interešu izglītības iespējas pieejamas Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Jūrmalas Mākslas skolā un Jūrmalas Sporta skolā, tāpat interešu izglītība un brīvā laika aktivitātes – Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā.

 

Pilsētā tiek rīkoti izklaidējoši un izglītojoši pasākumi ģimenēm ar bērniem: interaktīvas un izglītojošas izstādes, teātra izrādes, radošas darbnīcas pilsētas muzejos un bibliotēkās, kā arī īpaši veidotas aktivitātes bērniem visos pilsētas svētkos. Ģimenes ar bērniem var apmeklēt pilsētā nodrošinātās bezmaksas aktivitātes veselības veicināšanai, tostarp nūjošanas, ciguna nodarbības, kā arī jogas nodarbības ģimenēm ar bērniem. Sporta pasākumos tiek nodrošinātas īpašas distances bērniem.