Ārkārtējās situācijas laikā aicinām pirms katra brauciena izvērtēt tā nepieciešamību un izmantot sabiedrisko transportu tikai būtiskas nepieciešamības gadījumos.

Lai nodrošinātu distancēšanos un pasargātu cilvēkus sabiedriskajā transportā, aicinām sabiedrisko transportu, īpaši laika posmā no plkst. 7.00 līdz plkst. 8.30, izmantot tikai neatliekamu situāciju gadījumā (došanās uz darbu, pie ārsta un tml.).

 

Tāpat iesakām neizmantot sabiedrisko transportu īsiem braucieniem.

 

Vienlaikus lūdzam skolēnus, kuriem mācības notiek klātienē, nokļūšanai uz izglītības iestādi iespēju robežās izmantot skolēnu autobusu maršrutus. Skolēnus, kuriem mācības notiek attālināti, aicinām sabiedrisko transportu izmantot tikai neatliekamu situāciju gadījumā!

 

Atgādinām, ka sabiedriskajā transportā un ārpus mājām telpās, kur ir vairāk par vienu cilvēku, visiem jānēsā sejas maska. Sejas maskas var nenēsāt bērni līdz septiņu gadu vecumam un cilvēki, kuri acīmredzamu funkcionālu traucējumu dēļ tās nevar lietot.