No 2021. gada 1. janvāra palielināts garantētā minimālā ienākuma pabalsta slieksnis.

Mainīts garantētā minimālā ienākuma slieksnis

Labklājības pārvalde informē, ka no 2021. gada janvāra Latvijā tiks palielināts garantētā minimālā ienākuma pabalsta (GMI) slieksnis, – līdzšinējo 64 eiro vietā tas būs 109 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā, 76 eiro pārējām mājsaimniecībā esošajām personām.

 

Mainīs trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtību

Šogad plānots mainīt arī trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtību. Lai mājsaimniecību pasludinātu par trūcīgu, pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā ienākumiem jābūt ne lielākiem kā 272 eiro (līdz šim 128,06 eiro), bet pārējām personām mājsaimniecībā – 190 eiro. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni noteiks pašvaldības saistošajos noteikumos.

Līdz ar to jārēķinās, ka maznodrošinātā statusa saņēmējiem līdz 2021. gada 1. aprīlim tiks pārskatīta kārtība mājokļa pabalsta saņemšanai saskaņā ar vienotiem valstī apstiprinātajiem normatīviem.

 

Palielināti pabalsti bērniem ārpusģimenes aprūpē

No janvāra izmaiņas pabalstos skar arī bērnus, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē. Pilngadību sasniegušam bērnam, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, tiks palielināts vienreizējais pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei no 350 eiro uz 820,05 eiro. Vienreizējais pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai noteikts 218 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 327 eiro. Ja bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns sasniedzis pilngadību, bet turpina mācības, beidzoties ārpusģimenes aprūpei, viņam tiek piešķirts ikmēneša pabalsts 109 eiro apmērā, personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro.

 

Par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu

Tā kā valstī izsludinātā ārkārtējā situācija ir pagarināta līdz 7. februārim, personām, kurām jau piešķirts (pagarināts) trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes statuss, tas automātiski tiks pagarināts – bez personas klātbūtnes un iesnieguma. Līdz ar to arī izsniegtā izziņa, kas apliecina personas statusu, nav jāatjauno un tā būs derīga vismaz līdz 2021.gada februāra beigām, arī ES pārtikas paku un higiēnas preču saņemšanai.

Personām, kuras trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu kārtos pirmo reizi, Labklājības pārvaldē jāiesniedz aizpildīts iesniegums, izziņa par ienākumiem pēdējo trīs kalendāro mēnešu laikā, kā arī konta pārskati no visu mājsaimniecībā esošu personu atvērtajiem kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontiem par pilniem pēdējiem trīs kalendāra mēnešiem.

Parakstītu iesniegumu un minētos dokumentus Labklājības pārvaldei var iesniegt:

  • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu uz e-pasta adresi; labklajibas.parvalde@jurmala.lv
  • nosūtot pa pastu Labklājības pārvaldei Talsu šosejā 31/k25, Jūrmala, LV 2008;
  • vai ievietojot Labklājības pārvaldes pastkastītē Talsu šosejā 31/k25 Jūrmalā.

 

Kur saņemt sociālo atbalstu?

Ārkārtējās situācija laikā Labklājības pārvalde turpina sniegt iedzīvotājiem valstī noteikto sociālo atbalstu.

 

Labklājības pārvaldes tālruņi

Sociālās palīdzības daļa – 67767347

Sociālā darba daļa – 67767140  

Sociālo pakalpojumu daļa – 67767372

Asistentu pakalpojumi – 67806419

Sociālās integrācijas nodaļa – 67767347

Pakalpojumi bērniem ar invaliditāti – 23116565

E-pasts: labklajibas.parvalde@jurmala.lv