Sākoties sniegputeņiem janvāra otrajā nedēļā, Jūrmalas maģistrālajās ielās darbu sāka 20 ielu tīrīšanas un kaisīšanas tehnikas vienības. Ielās ar nelielu satiksmes plūsmu tika piesaistītas vēl 15 tehnikas vienības, kas strādāja vairākos pilsētas rajonos.

image

Atbilstīgi konkursa kārtībā noslēgtajiem līgumiem ielu uzturēšanas darbus Jūrmalas pilsētā veic SIA “Clean R” un SIA “JLD”. Ielu ziemas uzturēšanas darbi Jūrmalā tiek veikti atbilstīgi noslēgto līgumu nosacījumiem un ielu klasei: valsts nozīmes autoceļš, A, B, C vai D kategorijas iela, pašvaldībai piederoša pie daudzdzīvokļu mājas piebraucamā iela.

Prioritāte – maģistrālajām ielām

 

Valsts nozīmes autoceļš, A un B kategorijas ielas ir pilsētas maģistrālās ielas un ielas, kur kursē sabiedriskais transports, un ielas ar lielu satiksmes intensitāti, kas nodrošina piekļuvi izglītības, medicīnas, sociālajām un citām sabiedriski nozīmīgām iestādēm. C kategorijas ielas ir ielas ar lielu gājēju plūsmu – Jomas iela, Jūras iela, Raiņa iela un daļa Turaidas ielas un Nometņu ielas. Pārējās ir D kategorijas ielas – ar salīdzinoši nelielu transporta plūsmu un nelielu gājēju intensitāti.

Atkarībā no sniega apjoma prioritāri vispirms tiek tīrītas maģistrālās ielas, kurās ir intensīva satiksme vai sabiedriskā transporta kustība, kā arī ielas, kurās ir skolas, poliklīnikas, bērnudārzi u. tml.

Ielu attīrīšana no sniega un kaisīšana ir atkarīga no laikapstākļiem. Ja temperatūra ir pastāvīga un nesnieg, kaisīšana nav nepieciešama, savukārt, ja gaisa temperatūra ir svārstīga un uz ielām veidojas apledojums, lai novērstu brauktuves slīdamību, maģistrālo ielu braucamā daļa tiek kaisīta ar pretslīdes materiālu.

Trīs stundu laikā pēc snigšanas

Saskaņā ar noslēgtajiem ielu uzturēšanas darbu līgumiem maģistrālajām ielām, kurās ir intensīva satiksme vai sabiedriskā transporta kustība, kā arī tiltiem ir jābūt attīrītiem no sniega trīs stundu laikā pēc snigšanas beigām. Ielu braucamā daļa jānotīra pilnā ielas platumā, nepieļaujot brauktuves sašaurināšanu sniega dēļ.

 

Ielas ar lielu gājēju plūsmu

Pabeidzot tīrīšanas darbus pilsētas maģistrālajās ielās, ziemas tehnika tiek nosūtīta uz C kategorijas ielām, kur jāveic ielas un ietves pilnīga attīrīšana no sniega un kaisīšana ar pretslīdes materiālu.

 

D kategorijas ielas

Savukārt D kategorijas ielu un pašvaldībai piederošo ielu pie daudzdzīvokļu mājām uzturēšana tiek uzsākta pēc pašvaldības dota darba uzdevuma, ņemot vērā faktiskos laika apstākļus – sniega segas biezumu (virs 10 cm), slīdamību, ielas brauktuves platumu.

 

Tīrīšanas secība – atbilstoši ielu klasei

Jāņem vērā, ka, ja ir ilgstoša, intensīva snigšana, ziemas tehnika nespēj ar visu tikt galā vienlaikus, ielas visā pilsētas garumā tiek tīrītas pakāpeniski atbilstoši ielu klasei. Sniega tīrīšanu var apgrūtināt arī ielu malās novietotas automašīnas.

Lai kontrolētu uzdoto darbu izpildi, ielu tīrīšanas un kaisīšanas tehnika ir aprīkota ar GPS sistēmu, kas fiksē tehnikas pārvietošanos pilsētā.

 

Iedzīvotāju ievērībai

! Intensīvas snigšanas laikā braukšana var būt apgrūtināta. Transportlīdzekļu vadītājus aicinām savlaicīgi plānot maršrutu, būt īpaši piesardzīgiem, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim, kā arī izvēlēties braukšanas apstākļiem atbilstīgu ātrumu.

! Ielu tīrīšanas jautājumos lūdzam vērsties pie SIA “Clean R” diennakts dežuranta pa tālruni 28628333.